Na co zwrócić uwagę podczas importowania towarów z Chin

Każdy kto będzie chciał zająć się importowaniem towarów z Chin koniecznie musi się zabezpieczyć przed przykrymi niespodziankami. Mogą one pojawić się np. w związku z niewłaściwym oznakowaniem towaru czy też brakiem właściwych dokumentów. Z tego też względu w tym artykule powiem, na jakie elementy zwrócić uwagę przy importowaniu towaru z Chin i to już najlepiej na etapie podpisywania kontraktu z chińskim dostawcą.

towar z Chin

Źródło: pixabay.com

Import towarów z Chin – kluczowe aspekty
Już na samym początku negocjując warunki kontraktu z chińskim dostawcą warto w nim zastrzec jakie dokumenty powinny zostać dostarczone nam razem z towarem. Najczęściej dostawca chiński zresztą tak, jak i każdy oczekuje od nas przedpłaty, którą dokonujemy na podstawie faktury pro – forma a pozostałą część w wyznaczonym terminie. Dlatego należy tutaj pamiętać, że strona chińska nie prześle nam zastrzeżonych w kontrakcie dokumentów dopóki nie otrzyma pełnej płatności za towar. Dokonując płatności za towar należy to zawsze wziąć pod uwagę i działać z odpowiednim wyprzedzeniem. Komplet oryginalnych dokumentów strona chińska wysyła bezpośrednio do importera lub poprzez bank – o ile płatność była dokonywana na zasadzie inkasa lub akredytywy dokumentowej. Z kolei importer powinien wszystkie wymagane dokumenty wraz z odpowiednim upoważnieniem dostarczyć wybranej agencji celnej jeszcze przed wejściem kontenera do portu. Tranzyt z Chin trwa ok. 40 dni importer może bez problemu dostarczyć dokumenty we właściwym czasie.
import towarów z Chin

Źródło: pixabay.com

Import towarów z Chin – warto zwrócić uwagę na:
  • importując towar w opakowaniu drewnianym należy zwrócić uwagę na właściwy opis/oznakowanie tego opakowania
  • jeśli opakowanie jest wykonane ze sklejki, jest metalowe lub tekturowe, wówczas nie jest wymagana kwarantanna tego opakowania
  • w przypadku gdy opakowanie nie jest opisane, wówczas opakowanie podlega pod kwarantannę roślin na granicy
  • kiedy opakowanie nie jest oznakowane we właściwy sposób, wówczas towar musi zostać wypakowany na granicy na koszt importera, a opakowanie zniszczone na jego koszt
  • zawsze należy zwrócić uwagę na to czy strona chińska określiła warunki dostawy, np. CIF Gdyni
  • aby uniknąć przykrych niespodzianek przy imporcie należy najpierw zorientować się jakie wymagania / normy powinien spełnić importowany towar aby zostać dopuszczony do obrotu (np. certyfikat zgodności z przepisami Unii Europejskiej /CE Certificate/, wymagania Sanepidu, itp.) i uwzględnić je w kontrakcie z dostawca chińskim
  • opakowania jednostkowe i zbiorcze ładunków spożywczych powinny być opisane w języku polskim
  • przed rozpoczęciem importu należy się dowiedzieć czy istnieją ograniczenia importowe na towary, które planujemy sprowadzić. Istnieją bowiem ograniczenia importowe na niektóre towary (np. tekstylia) co wiąże się z koniecznością ubiegania się o pozwolenia importowe).

Comments are closed.